Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ПОДМЯНА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ

Община Ловеч на 3 февруари 2022 г., в качеството си на възложител, подписа договор за СМР с фирмата изпълнител „ВЕМАТ“ ЕООД гр. Велико Търново, след проведена процедура по ЗОП по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”. Договорът бе подписан от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и Матю Матев, управител на „ВЕМАТ“ ЕООД.

 „Във време, когато цените на тока ни принуждават да търсим крайни и спешни решения за справяне със ситуацията, ние предлагаме на гражданите екологично и иновативно решение със стартиране на строително-монтажните дейности по проекта“, коментира Корнелия Маринова.

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ"

На 27 септември 2021 г. от 10:00 часа в залата на Регионален пресклуб БТА - Ловеч се проведе начална пресконференция по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Договор БФП № В6ЕИЕРСУ-2.001-0101-007/14.03.2021 г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /ФМ на ЕИП 2014-2021 г.1 и се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС).

ПЪРВА СРЕЩА С ПАРТНЬОРА ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ, ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

Приключи първата от трите предвидени работни срещи за обмен на опит и ноу-хау между Община Ловеч, в качеството си на бенефициент и „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, Кралство Норвегия  -  партньор по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”, АДБФП № BGENERGY-2.001-0101-007 от 14.03.2021 г.

МИНИСТЪРЪТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПОДПИСАХА АДБФП ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ

На 14.03.2021 г. Кметът на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова, в качеството си на представляващ бенефициента, подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министъра на енергетиката, като представител на Програмния оператор на Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.