Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image
Адрес:
ул. Търговска 22
Ловеч
5500
Телефон:
068 / 601 260 - Кмет
Мобилен:
068 / 688 381 - Информационен център