Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

За проекта

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА - 1 172 503 лева, както следва:
Финансиране от ЕС - ФМ на ЕИП - 996 627.72 лева.
Национално финансиране - 175 875.48 лева.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 18 месеца
НАЧАЛО: 14.03.2021 г.
КРАЙ: 14.09.2022 г.