Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

Екип

инж. Петър Деков - ръководител на проекта

Пламен Зорков - технически експерт

Хюлия Вели - финансов експерт

Десислава Йорданова - експерт "Информация и комуникация"

Пламена Попска - експерт "Тръжни процедури"