Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

Проведе се втора среща с норвежкия партньор по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”

В изпълнение на дейност 7 „Обмяна на опит, познания и добри практики между Община Ловеч и „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД“ по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”, АДБФП № BGENERGY-2.001-0101-007 от 14.03.2021 г., се проведе втората от трите предвидени работни срещи за обмяна на опит с партньора „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, Кралство Норвегия.

В рамките на два поредни дни от 28.02 до 01.03.2022 г., г-н Мортен Педерсен - представител на „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, представи добри практики при управлението на енергийната ефективност на обществени структури по проекти, реализирани от норвежката компания.

Домакин на събитието беше екипът на Областен информационен център - Ловеч, който предостави зала и презентационна техника. Срещата откри инж. Петър Деков, ръководител на проекта и даде думата на г-н Педерсен да представи нагледно в презентации как са приложени мерките за енергоспестяващо осветление в улици и алеи в гр. Осло и околни населени места, както и на спортни обекти и в реновирани хидроцентрали. Той сподели опита на фирмата, която представлява и уточни, че всички демонстрирани в презентациите обекти са дело на неговия екип.

Работните срещи съвпаднаха и с подписване на акт обр. 2а, с което беше даден старт на строително-монтажните работи по проекта.

В края на визитата си, г-н Педерсен изрази задоволство, че за напредъка по проекта се публикува актуална информация на специално създадената двуезична интернет страница, поддомейн на съществуващата страница на Община Ловеч -  https://energylight.lovech.bg.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

20220228 101633

20220228 101552 да