Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

ПЪРВА СРЕЩА С ПАРТНЬОРА ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЛОВЕЧ И С. ДОЙРЕНЦИ, ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

Приключи първата от трите предвидени работни срещи за обмен на опит и ноу-хау между Община Ловеч, в качеството си на бенефициент и „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, Кралство Норвегия  -  партньор по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”, АДБФП № BGENERGY-2.001-0101-007 от 14.03.2021 г.

На срещата присъстваха представители на фирмите, изготвили инвестиционния проект и енергийното обследване и представител на Областен информационен център - Ловеч.

В рамките на четири поредни дни - в периода 25-28.05.2021 г., г-н Мортен Педерсен - представител на „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, се запозна подробно с проекта и от своя страна представи дружеството-партньор. Той сподели част от богатия си опит в работата по сходни проекти, в това число и с представители на публични органи при изпълнението и управлението на инсталации за производство на възобновяема енергия и системи за енергийна ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление както в Норвегия, така и в други страни.