Image

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНАПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА  ЕВРОПА

Image

Проведе се и третата среща с норвежкия партньор по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”

На 10.04 и 11.04.2023 г. се проведе третата работна среща за обмяна на опит с партньора „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, Кралство Норвегия, в изпълнение на дейност 7 „Обмяна на опит, познания и добри практики между Община Ловеч и „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД“ по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”, АДБФП № BGENERGY-2.001-0101-007 от 14.03.2021 г.

Заключителна пресконференция по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“

На 10.04.2023 година в залата на БТА в гр. Ловеч се проведе заключителна пресконференция по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Процедура № BGENERGY-2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Проектът е на обща стойност 1 172 503,20 лева - 100 % БФП.

Приключиха дейностите по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“

Приключи изпълнението на строително-монтажните работи, изпълнявани по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, финансиран по процедура № BGENERGY-2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.